"Śliwice w starej fotografii"

W 2000 roku ukazał się album mego autorstwa "Śliwice w starej fotografii". To trudne przedsięwzięcie udało mi się zrealizować dzięki środkom finansowym Urzędu Gminy w Śliwicach oraz licznym prywatnym osobom, które udostępniły zdjęcia ze swoich zbiorów.

Jego popularność przeszła moje najśmielsze wyobrażenie. Mieszkańcy samych Śliwic, jak i całej okolicy nie szczędzili mi podziękowań za przekazanie im pewnej cząstki naszej wspólnej historii.

Dzisiaj już wiem, że album dotarł nawet na odległe kontynenty. Rodziny wysyłały go do bliskich, którzy daleko wyemigrowali, ale nadal utrzymują kontakt ze Śliwicami i bliskie są im dzieje naszego regionu.

Zdopingowany takim przyjęciem zabrałem się do dalszej pracy. Obecnie mam właściwie już dość materiału do kolejnej części. Tym razem album miałby ukazać w starej fotografii nie tylko same Śliwice, ale również miejscowości wchodzące w skład tej gminy.

Nakład albumu już właściwie się wyczerpał (pozostało mi zaledwie kilka egzemplarzy) i dlatego postanowiłem, chociaż w małej części zademonstrować go na mojej stronie internetowej.

Zobaczyć tu można wygląd okładek, zapoznać się z częściowymi tekstami: "Od wydawcy", "Od autora" oraz "Zarysu dziejów". Kolejne rozdziały poprzedza tekst (też nie zawsze pełny), a w samych rozdziałach zamieściłem kilka zdjęć (oryginalnie są w kolorze sepii). Z czasem postaram się wyeksponować wszystkie walory zaprezentowane w albumie.

Jeszcze raz chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które życzliwie wspierały mnie w czasie realizacji tego przedsięwzięcia. W szczególności zaś Pani Czesławie Wieczór, bez której album byłby pozbawiony wielu cennych informacji. Wielkiemu regionaliście Kociewia, Romanowi Landowskiemu (obecnie mieszkaniec Czarnej Wody), który zadbał o stronę redakcyjną oraz Edwardowi Klamannowi z Gdańska za cenne uwagi w części historycznej.

Zamieszczone fotografie i karty pocztowe ukazane w albumie pochodzą w większości z moich własnych zbiorów oraz: Jadwigi Gradowskiej, Stefanii i Wacława Grzonków, Stefanii Lipskiej, Zygfryda Łobockiego, Jerzego Malewicza, Marka Paula, Marii Pozorskiej, Heleny Rekowskiej, Kazimierza Sonika, ks. Erharda Staniszewskiego, Henryka Stromskiego, Józefa Śmielewskiego, Czesławy Wieczór, Teresy Wilkowskiej i Kazimierza Kleina.

Adam Bloch

Powrót do strony głównej