Moja kolekcja

Właściwie nie wiadomo, komu możemy zawdzięczać wynalezienie karty pocztowej. Od wielu lat Francuzi z Niemcami toczą spór o tę palmę pierwszeństwa. Oficjalne wynalezienie karty pocztowej nastąpiło jednak w lipcu 1875 roku, kiedy to uchwała Światowego Związku Pocztowego została ona zatwierdzona do międzynarodowego obiegu. Obecnie za wynalazcę pocztówki uważa się Emanuela von Herman'a, który w 1869 roku opublikował w prasie niemieckiej artykuł o nowym sposobie korespondowania, o jego zaletach, praktyczności i wyższości nad sposobem dotychczasowym.

Po oficjalnym zatwierdzeniu pocztówki do międzynarodowego obiegu zaczyna ona robić błyskawiczną karierę. Ilustrowane kartki z czasem stały się nie tylko świetnym środkiem przekazu informacji, ale również bardzo rozpowszechnionym hobby. Miłośników kart pocztowych nazywa się filokartystami.

I ja również do tej grupy należę od kilku lat. Moja kolekcja jest może skromna, ale również bardzo selektywna. Zbieram walory przedstawiające Śliwice oraz miejscowości leżące w najbliższej okolicy.

Najstarszą w swoim zbiorze posiadam kartę pocztową z lat 1896-1898. Dlaczego takie przypuszczenia? W 1896 roku został zbudowany w Śliwicach kościół ewangelicki, który już jest zaprezentowany na tej trzywidokowej karcie. Dwie pieczęcie posiadają odpowiednio daty 1.01.99 oraz 2.01.99. Bardzo ciekawym tematem jest droga, jaką ta karta przebyła. 1 stycznia 1899 roku ktoś postanowił złożyć życzenia noworoczne i tego dnia wysłał z Gross Schliewitz ( niemiecka nazwa Śliwic, woj. kujawsko-pomorskie) do miejscowości Wansburg kartę pocztową. Dotarła ona już następnego dnia, czyli 2 stycznia 1899 roku (pieczęć) do miejscowości Elmshorn (około 30 km na północ od Hamburga). W ciągu jednej doby kartka ta przebyła setki kilometrów, a był to koniec minionego stulecia!

Chociażby dla takich historyjek warto zbierać te "artystyczne cacka" z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Ten mój krótki wstęp niech będzie zachętą dla kolekcjonerów oraz osób interesujące się zaprezentowaną tematyką do wymiany kontaktów i uwag.

Adam Bloch

Powrót do strony głównej